-->

MBAH DUKUN

MBAH DUKUN

Berikut ini lirik lagu jawa "Mbah Dukun" dari Manthous

by Manthous

Permisi mbah kula nuwun
Napa mriki daleme mbah Mangun
Sing kondhang dados dhukun
Tetamba mesthi mantun
Gadhah putra namine Atun

Kula mriki mbah….
estu badhe pados jampi
Jampi wuyung
senes jampi wudun…

pripun mbah….pripun….
Mbah dhukun kersa paring pitulung…?
Keng putra Atun mbah..
Kados kula purun….
mesthi enggal mantun…

…….. & ……….

Permisi mbah simbah dhukun
Trima kasih alias matur nuwun
Sakit kula pun mantun
diparingi Atun
Sa’niki kersane kepripun

Kula niki mbah….
anake wong tani utun
Sugih beras….
Sugih pantun……

pripun mbah….pripun….
Mbah dhukun ampun terus ngalamun
Adhuh adhuh mbah dhukun
Niki tumbasanipun….
Andhuk kalih sabun……

Silahkan download lagu Mbah Dukun versi MP3 disini:


Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2011-2024 JURUGAN INFO TERBARU 2024 | All Right Reserved | Supported by: MENOREH MEDIA