-->

LIRIK LAGU JAWA RONDO KEMPLING

LIRIK LAGU JAWA RONDO KEMPLING

Berikut ini lirik lagu campur sari Rondo Kempling

by CSGK

Ndak pundi mbak ayu badhe tindak pundi
Dingaren tindak wae ora numpak taksi
Dhewek’an apa ora wedi
Timbang nganggur kula gelem ngancani

Kleresan mas alias kebetulan
Blanjane kathah rada kabotan
Yen purun mas enggal-enggal ngrencangi
tekan ngomah mangke kula opahi

E’ eh tobil….
wong legan golek momongan
Niki blanja…..
napa mbakyu badhe pindhahan

Ampun gela mas
sampeyan ampun kuciwa
kula randha
anyaran ditinggal lunga

Awan awan….
lunga blanja neng pasar pahing
Prawan randha kanggoku
Kagak patek penting….

Neng Semarang mas
Tuku gelang apa anting-anting
Jo sumelang….
Yo ben randha dijamin kempling….

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2011-2024 JURUGAN INFO TERBARU 2024 | All Right Reserved | Supported by: MENOREH MEDIA